Oferta

Tłumaczenia specjalistyczne

Oferuję tłumaczenia specjalistyczne w zakresie języka angielskiego obejmujące m.in.:

Tłumaczenia prawne i prawnicze

 • prawo spółek handlowych
 • prawo pracy
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo administracyjne
 • prawo cywilne, rodzinne, spadkowe

Tłumaczenia finansowe

 • bankowość
 • rachunkowość
 • rynki kapitałowe
 • prawo finansowe, w tym
  • prawo bankowe
  • prawo podatkowe
  • prawo celne

Tłumaczenia biznesowe dla firm

 • marketing i reklama
 • umowy, korespondencja handlowa i służbowa
 • dokumentacja kadrowa, systemów jakości etc.

Pozostałe tłumaczenia

 • tłumaczenia naukowe, w tym
  • artykuły, recenzje, monografie
  • badania naukowe
  • prace doktorskie, habilitacyjne
 • tłumaczenia stron internetowych

Zobacz też: Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia dokumentów

Przykłady:

 • umowa spółki, akt założycielski, statut spółki, uchwały zarządu/zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia akcjonariuszy, protokoły zgromadzeń, regulaminy, prospekty, sprawozdania zarządu/rady nadzorczej
 • sprawozdania finansowe, opinie i raporty biegłych rewidentów, ekspertyzy, audyty, bilanse, biznesplany, sprawozdania z działalności, raporty okresowe
 • umowy kredytowe, umowy handlowe, polisy i gwarancje ubezpieczeniowe, umowy rachunku bankowego, bankowy tytuł egzekucyjny
 • dokumentacja podatkowa
 • dokumenty importowe, eksportowe i świadectwa pochodzenia
 • materiały reklamowe i PR, foldery, ulotki, hasła reklamowe, materiały szkoleniowe
 • prospekty emisyjne, memoranda inwestycyjne
 • umowy o pracę, wypowiedzenia, porozumienia, świadectwa pracy, pisma procesowe
 • dokumentacja przetargowa
 • decyzje organów administracji publicznej, akty prawne
 • pełnomocnictwa, oświadczenia, wnioski, wezwania, pisma, testamenty

Zobacz też: Cennik tłumaczeń

© Paulina Korczyńska-Fajer
Tłumacz przysięgły Tarnowskie Góry