Tłumaczenia Przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia uwierzytelnione

Tłumaczenia uwierzytelnione czyli tłumaczenia poświadczone, potocznie zwane także tłumaczeniami przysięgłymi, to równoznaczne określenia specjalnego rodzaju tłumaczeń wymaganego przez urzędy, sądy i inne instytucje.

Konieczne są one przy tłumaczeniu, m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz przy poświadczaniu tłumaczeń czy odpisów wykonanych przez osoby trzecie.

Tłumaczenia uwierzytelnione zawsze mają postać papierową. Wymagają dodatkowo specjalnego potwierdzenia w postaci pieczęci, którą dysponuje tłumacz przysięgły. Stempel zawiera nazwisko i imię tłumacza, język w zakresie którego posiada on uprawnienia oraz pozycję tłumacza na liście tłumaczy przysięgłych.

Zobacz też: Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia dokumentów

Przykłady:

 • dokumenty USC (akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu)
 • dowody osobiste
 • dokumenty samochodowe (dowody rejestracyjne, prawa jazdy)
 • pełnomocnictwa
 • akty notarialne i inne dokumenty notarialne
 • wyroki i postanowienia sądowe
 • zaświadczenia o niekaralności
 • zaświadczenia bankowe, o zameldowaniu, o dochodach
 • świadectwa szkolne, zaświadczenia
 • rachunki, faktury
 • zwolnienia lekarskie
 • umowy w obrocie handlowym i prawnym
 • wyciągi z rejestrów handlowych, umowy spółek

Zobacz też: Cennik tłumaczeń

© Paulina Korczyńska-Fajer
Tłumacz przysięgły Tarnowskie Góry